OZOLIN-CC (Naphazoline Hydrochloride Phenylephrine Carboxymethyl Cellulose)

Category:

Description:

Naphazoline hcl 0.056% w/v + Phenylephrine 0.12% w/v + Carboxymethyl Cellulose w/v , Menthol & Camphor. w/v

Searching for pharma franchise of Orange Biotech?

Pharma Franchise Company